Klárka, keď zdravie chutí... Čistý a láskyplný slovenský chov, čerstvá ryba bez kompromisov.

Naše Produkty Viac info

Sumček africký (Clarias gariepinus)

Clarias gariepinus je druh ryby, ktorá je u aj nás všeobecne známa pod menom sumček africký. Jeho pôvodnou domovinou je africký kontinent, ale odrodové príbuzenstvo sa nachádza tiež v trópoch a subtrópoch.

Chovom tejto ryby sa už viac ako 20 rokov zaoberajú v Nemecku, Maďarsku, ale najväčší podiel v produkcii sumčeka afrického v Európe, majú Holandskí chovatelia.

Viac info